Uskontojen maailmaTEKIJÄT 

TYÖRYHMÄ

Sari Häkkinen, Joose Niemi, Jenni Reuter, Pilvi Vainonen

KIRJOITTAJAT

Susanne Dahlgren
Heli Lahdentausta


Ildikó Lehtinen

Islam
Shintolaisuus

Juutalaisuus
Luonnonuskonnot

Kristinusko


Pilvi Vainonen

Johdanto
Hindulaisuus

Buddhalaisuus
Jainalaisuus ja sikhiläisyys

Kiinan uskonnot
Synkretismi

Uususkonnot
Uskontokritiikki

Teematekstit
Sanasto

TEKSTIEN
TOIMITUSPilvi Vainonen


KUVATOIMITUS

Pilvi Vainonen


GRAAFINEN SUUNNITTELU


Jenni Reuter© Museovirasto
URN:NBN:fi-fe2015120723031

Julkaisu liittyy Kulttuurien museon samannimiseen näyttelyyn (Kansallismuseo 31.10.2014–7.6.2015).


Kulttuurien museo


KIRJALLISUUTTA

Allahwerdi, Helena ja Helena Hallenberg (toim.), 2002. Islamin porteilla. Tammi.

Fält, Olavi K., Kai Nieminen, Anna Tuominen ja Ilmari Vesterinen (toim.), 1994. Japanin kulttuuri. Otava.

Harviainen, Tapani ja Karl-Johan Illman (toim.), 2001. Juutalainen kulttuuri. Otava.

Hämeen-Anttila Jaakko, 2004. Islamin käsikirja. Otava.

Hyry, Katja ja Juha Pentikäinen (toim.), 2004. Uskonnot maailmassa. WSOY.

Jochim, Christian, 1986. Chinese religions. A cultural perspective. Prentice Hall.

Ketola, Kimmo, Kimmo Kääriäinen ja Tuula Sakaranaho, 2011. Maailmanuskontojen Arkki. Edita.

Napolskikh, Vladimir, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál (eds.), 2006. Khanty Mythology. Encyclopaedia of Uralic Mythologies 2. Budapest: Akadémia Kiadó – Helsinki: Finnish Literature Society.

Kecskeméti, Outi, 2010. Katolista terminologiaa. Kirkon liturgiaa, rakenteita ja elämää. Amanda-kustannus.

Kessler, Edward, 2009. Mihin uskovat juutalaiset. Otava.


Lehtinen, Ildikó (toim.), 2005. Marit, mordvalaiset ja udmurtit. Perinteisen kulttuurin tietosanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 989. Museovirasto – Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Paine, Sheila, 2004. Amulets. A world of secret powers, charms and magic. Thames and Hudson Ltd.

Parpola, Asko (toim.), 2005. Intian kulttuuri. Otava.

Piispa Arseni, 2008. Ikoneja kansalle. Venäläisiä painokuvaikoneja suomalaisista kokoelmista. Maahenki.

Piispa Arseni, 2010. Pääsiäismuna, ylösnousemuksen symboli. Maahenki.

Vesterinen, Ilmari, 2012. Shintolaisuus. Japanin kansallisuskonto. Gaudeamus.

Vuorela, Kalevi, 1989. Finlandia Catholica. Katolinen kirkko Suomessa 1700-luvulta 1800-luvulle. Studium Catholicum.

Wolf, Arthur P. (ed.), 1974. Religion and ritual in Chinese society. Stanford University Press.