Uskontojen maailmaJUUTALAISUUS

Juutalaisuus tarkoittaa paitsi uskontoa, myös juutalaisen kansan historiaa ja juutalaista kulttuuria. Se on yksi vanhimmista nykyään harjoitetuista uskonnoista ja sen pohjalta ovat syntyneet kristinusko ja islam.

Perimätiedon mukaan ensimmäinen juutalainen oli Kaldeassa nykyisessä Irakissa syntynyt Abraham. Hän muutti Jumalan käskystä Kanaanin maahan Mesopotamian ja Egyptin väliselle kannakselle eli nykyisen Israelin alueelle. Jumala lupasi antaa maan Abrahamin jälkeläisille ja siunasi myös hänen poikansa Iisakin ja pojanpoikansa Jaakobin. Näiden kolmen kantaisän tarinat muodostavat ensimmäisen Mooseksen kirjan ns. patriarkkakertomukset.

Jaakobin suku muutti Egyptiin, mutta joutui siellä orjuuteen. Varsinainen juutalaisuuden suuri kertomus on vapautumien Egyptin orjuudesta, Mooseksen johdolla tehty 40-vuotinen erämaavaellus ja paluu ”luvattuun maahan”. Matkalla Jumala ilmestyi Moosekselle Siinaivuorella ja ilmoitti hänelle kymmenen käskyä sekä lain ja opetukset (Toora).  Koska Mooseksen katsotaan välittäneen Tooran ja Siinain liiton kansalle, häntä voidaan pitää juutalaisuuden perustajana, vaikka hänen historiallisesta olemassaolostaan ei vallitse yksimielisyyttä.

Israelin kuningaskunta syntyi vuoden 1 000 eaa. tienoilla, kun eri heimot yhdistettiin. Juudan heimoa olevan kuningas Daavidin poika Salomo rakennutti valtakunnallisen pyhäkön, Jerusalemin ensimmäisen temppelin. Salomon kuoltua 900-luvulla eaa. kuningaskunta jakautui pohjoiseen Israelin valtioon ja eteläiseen Juudan valtioon. Assyrialaiset valtasivat Israelin vuonna 722 eaa. ja Juudan valloitti Babylonia vuonna 587 eaa. tuhoten myös Jerusalemin temppelin.

Juudasta, josta nimitys ”juutalaiset” tulee, vietiin asukkaita siirtolaisiksi Babyloniaan noin 50 vuodeksi. Aika oli merkittävä juutalaisuuden kehittymiselle, koska silloin kansan uskonnollinen ja historiallinen perinne koottiin yhteen ja siitä muodostui pohja heprealaiselle Raamatulle (Tanak). Mesopotamian jouduttua persialaisten haltuun juutalaiset pääsivät palaamaan omaan maahansa ja Jerusalemin jälleenrakennus alkoi. Toinen temppeli valmistui vuonna 515 eaa., mutta se tuhoutui vuonna 70 jaa. roomalaisten piirittäessä Jerusalemia.

Juutalaisuuden keskeiseksi sisällöksi muodostui usko yhteen Jumalaan (Jahve) sekä usko Israelin ”valitulle kansalle” Mooseksen kautta annettuun jumalalliseen ilmoitukseen. Jumala on jakamaton, rajaton ja vailla aineellista ruumista eikä hänestä tehdä kuvia. Hän on luonut maailman ja on luomakunnan valtias. Kymmentä käskyä ja Tooran eli juutalaisen lain 613 käskyä ja kieltoa noudattamalla kunnioitetaan ja toteutetaan Jumalan tahtoa. Käskyt ohjaavat juutalaisten jokapäiväistä elämää ja pyhien viettoa.

Juutalaisten hajaannus alkoi 500-luvulla eaa. Ajanlaskun alussa heitä asui Rooman valtakuntaan kuuluvilla alueilla noin 7 miljoonaa, ja keskiajalle tullessa he olivat levittäytyneet lähes kaikkialle Eurooppaan, etenkin Espanjaan. Juutalaisten kokemat maastakarkotukset ja vainot huipentuivat 1930–1940-lukujen kansanmurhaan, jolloin heidän määränsä väheni 17 miljoonasta kuudella miljoonalla. Nykyisestä noin 13 miljoonasta juutalaisesta Yhdysvalloissa asuu 6,5, Israelissa 5,9 ja Euroopan maissa 1,5 miljoonaa henkeä.
Menora-kynttelikkö symboloi palavaa pensasta, jossa Jumala ilmestyi Moosekselle käskien häntä vaatimaan faraolta juutalaisten vapauttamista Egyptin orjuudesta. Metalli. Jerusalem, Israel. Kuva: Rauno Träskelin.
Menora-kynttelikkö symboloi palavaa pensasta, jossa Jumala ilmestyi Moosekselle käskien häntä vaatimaan faraolta juutalaisten vapauttamista Egyptin orjuudesta. Metalli. Jerusalem, Israel. Kuva: Rauno Träskelin.

Synagoga
Pyhiä Toora-tekstejä Helsingin Juutalaisen seurakunnan vuonna 1906 valmistuneessa synagogassa. Suomi. Kuva: Pilvi Vainonen.