Uskontojen maailmaUSKONTOKRITIIKKI

Ateisimilla tarkoitetaan sekä käsitystä, ettei jumalaa ole olemassa, että jumaluskon eli teismin puuttumista. Termi juontuu kieltävästä a-etuliitteestä ja kreikan kielen jumalaa tarkoittavasta theos-sanasta. Ateismi ja uskontokritiikki ovat hyvin vanhoja ja monissa kulttuureissa esiintyneitä ilmiöitä ja keskustelun aiheita siinä missä uskonnotkin.

Euroopassa 1700-luvun lopun valistusajattelulla oli suuri vaikutus uskontokritiikkiin. Usko yliluonnolliseen ja uskontojen dogmeihin kyseenalaistettiin, ja ihmisen oma järki, päättelykyky ja kokemus nostettiin niiden yli. Liikehdintä oli kansainvälistä, ja 1800-luvun lopulla Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa alettiin järjestäytyä ohjelmallisesti toimiviksi liikkeiksi. Englannissa vapaa-ajattelijat järjestäytyivät 1860-luvulla, ja Suomessa perustettiin vuonna 1887 Uskonnonvapaus- ja suvaitsevaisuusyhdistys, joskaan se ei saanut senaatilta toimilupaa. Laajempi järjestäytyminen alkoikin Suomessa vasta 1930-luvulta eteenpäin.

Uskontokritiikkiä on esitetty monen eri tieteenalan näkökulmasta, mm. luonnontieteen, sosiologian ja psykologian. Uskonnollista todellisuuskäsitystä voidaan pitää epätieteellisenä, jos se sisältää tieteen tulosten kanssa ristiriidassa olevia väitteitä. Esimerkiksi luonnontieteen tuottamat tiedot maailmakaikkeuden rakenteesta, evoluutiosta ja maapallon geologisesta iästä ovat kysymyksiä, jotka voi olla vaikeaa sovittaa uskonnollisiin maailmanselityksiin.

Ohjelmallisella puolella vapaa-ajattelun ja sen piiriin kuuluvien yhdistysten tavoite on levittää uskonnoista vapaata maailmankatsomusta. Kaikkia ajatussuuntia pidetään kuitenkin samanarvoisina, ja Suomessa pyrkimys erottaa valtion ja kirkon toiminnot toisistaan nähdään tasa-arvokysymyksenä.
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry ylläpitää Eroa kirkosta -verkkopalvelua. Vuoden 2014 alkuun mennessä sen kautta oli evankelis-luterilaisesta kirkosta eronnut 400 000 ihmistä. Kuva: Rauno Träskelin.
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry ylläpitää Eroa kirkosta -verkkopalvelua. Vuoden 2014 alkuun mennessä sen kautta oli evankelis-luterilaisesta kirkosta eronnut 400 000 ihmistä. Kuva: Rauno Träskelin.