Uskontojen maailmaUUSUSKONNOT

Etenkin 1800-luvun puoliväli oli merkittävää aikaa sekä uusien uskonnollisten liikkeiden eli ns. uususkontojen synnyn että vanhojen uskontojen uudistumisen kannalta. Uususkontoja on syntynyt runsaasti sen jälkeenkin eri puolilla maailmaa. Uususkonnon pääpiirteinä pidetään yleensä suhteellisen nuorta ikää, erottumista muista uskonnoista ja sijoittumista uskontokentän reunamille.

Uususkonnoiksi voidaan lukea esimerkiksi monet aasialaisperäisten uskontojen pohjalta alkaneet liikkeet, kuten Intian bhakti-perinteestä ammentava Hare Krishna ja japanilainen Sōka Gakkai, uuspakanalliset kultit ja yhteisöt kuten druidit, eri oppeja ja rajatietoa yhdistelevä New Age ja tieteiskirjailija L. R. Hubbardin perustama skientologiakirkko. Usein liike syntyy karismaattisen johtajan ympärille ja leviää kansainvälisesti pysyen kuitenkin suhteellisen pienenä. Kaikki liikkeet eivät saavuta vakiintunutta asemaa.

Suomessa on lähivuosina perustettu useita uuspakanallisia yhdistyksiä. Niiden piiriin kuuluu kansanuskomuksiin ja kristinuskoa edeltäneisiin perinteisiin pohjaavia yhteisöjä, esimerkiksi uus-šamanisteja, suomenuskoisia ja wiccoja. Suomessa on uskonnonvapauslaki, ja virallisen uskonnollisen yhdyskunnan aseman myöntää Patentti- ja rekisterihallitus kuultuaan asiantuntijoita. Vuonna 2013 Suomessa rekisteröitiin ensimmäisenä uuspakanallisena uskontona Karhun kansa, joka pitää pyhinä kirjoituksinaan Suomen Kansan Vanhoihin Runoihin sisältyviä myyttirunoja. Uusi uskonto sai myös oikeuden vihkiä avioliittoon.
Uushindulaisen liikkeen perustajan Satya Sai Baban 77-vuotissyntymäpäiväkulkue, jossa kuljetetaan hänen pahvista näköiskuvaansa. Satya Sai Baba tunnusti kaikki uskonnot.  Ghoom, Intia. Kuva: Pilvi Vainonen.
Uushindulaisen liikkeen perustajan Satya Sai Baban 77-vuotissyntymäpäiväkulkue, jossa kuljetetaan hänen pahvista näköiskuvaansa. Satya Sai Baba tunnusti kaikki uskonnot, ja liikkeen kannattajat pitävät häntä vuonna 1918 kuolleen maineikkaan Shirdin Sai Baban inkarnaationa. Ghoom, Intia. Kuva: Pilvi Vainonen.