Uskontojen maailmasanasto | yleisiä termejä

alkemia

Oppi, joka tähtää kullan ja pitkän iän tai jopa kuolemattomuuden antavan aineen, eliksiirin, valmistamiseen.

animismi

Käsitys, jonka mukaan kaikella olevaisella on henki tai sielu, ”sielu-usko”.

askeesi, askeetti

Ruumiillisen ja henkisen itsekurin harjoittaminen, johon tavallisesti liittyy harjoituksia ja aineellisista nautinnoista pidättäytymistä, esim. paastoaminen.

ateismi, teismi

Ateismi viittaa sekä käsitykseen, ettei jumalaa ole olemassa, että jumaluskon eli teismin puuttumiseen. Termi juontuu kieltävästä a-etuliitteestä ja kreikan kielen jumalaa tarkoittavasta theos-sanasta.

Bysantti

Itä-Rooma eli Rooman valtakunnan itäosa, jonka valtakausi kesti vuodesta 330 jaa. vuoteen 1453. Bysantti oli ortodoksisen kirkon ydinaluetta, jossa roomalaisuus, kreikkalainen hellenismi ja kristinusko yhdistyivät.

dogmi

Opinkappale, uskonkappale, totena pidetty uskonnollinen tai filosofinen väite.

eliksiiri

Pitkän iän tai jopa kuolemattomuuden antava tarumainen aine, ks. alkemia.

erakko

Yksinäisyyteen vetäytynyt henkilö, joka usein keskittyy uskonasioihin, kuten rukoiluun tai mietiskelyyn.

etninen
Kansaan tai heimoon viittaava termi, esim. saman alkuperän, kielen, uskonnon ja/tai kulttuuriperinnön omaava ryhmä.

farao

Hallitsija muinaisessa Egyptissä.

hierarkia

Arvojärjestys, arvoasteikko.

inkarnaatio

Ruumiillistuma, jälleensyntymä.

karismaattinen

Viittaa sekä henkilön persoonalliseen vetovoimaan että jumalalliseen armolahjaan. Kristinuskon ns. karismaattisessa liikkeessä painotetaan armolahjoja ja Pyhän Hengen vaikutusta.

kerettiläinen

Vääräoppinen, virallisesta uskonopista poikkeava ”harhaoppi” tai sen kannattaja.

kirjauskonto

Uskonto, jossa pyhät tekstit ovat keskeisessä asemassa, esimerkiksi hindulaisuus, buddhalaisuus, juutalaisuus, kristinusko ja islam.

kultti

Viittaa sekä tiettyihin uskonnollisiin palvontamenoihin että uskonnolliseen ryhmään, joka ylläpitää tiettyä uskonnon harjoittamisen toimintamallia.

Mesopotamia

Kaksoisvirranmaa, ulottui nykyisen Irakin sekä Syyrian itäosan ja Turkin kaakkoisosan alueelle. Nimi viittaa Eufrat- ja Tigrisjokiin. Mesopotamia oli monen merkittävän kansan asuinaluetta (mm. sumerilaiset, assyrialaiset, babylonialaiset) ja maanviljelyn ja kaupunkikulttuurien ydinaluetta Lähi-idässä.

paha silmä

Uskomus, jonka mukaan toista henkilöä voidaan vahingoittaa katsomalla häntä maagisesti ”pahalla silmällä”.

šamanismi, šamaani

Uskonnollinen maailmankuva, jossa parantajana ja tietäjänä toimivalla šamaanilla on tärkeä asema välittäjänä ihmisten ja henkimaailman välillä. Šamaanin rituaalikäytäntöön kuuluu tavallisesti rummutus ja transsi.

selibaatti

Sukupuolisesta kanssakäymisestä pidättäytyminen.

siirtymäriitti

Rituaali tai seremonia, jonka välityksellä ihminen siirretään elämänkaudesta toiseen. Tärkeitä siirtymäriittejä liittyy esim. syntymään, nimenantoon, puberteettiin, avioliiton solmimiseen ja kuolemaan.

synkretismi

Uskontojen toisiinsa nivoutumista ja sekoittumista tarkoittava ilmiö.

tabu

Kiellettynä pidetty ja vältettävä asia, esim. pyhänä pidetyn asian loukkaaminen.

teokratia

Hallintomuoto, jossa uskonnollisella instituutiolla tai papistolla on suurin päätösvalta.

votiivi

Jumalalle tai hengelle lupauksen yhteydessä annettu uhri- tai kiitoslahja.
Lapset käyttävät suurikokoista rukousmyllyä karusellina tiibetinbuddhalaisen temppelin eteisessä. Rukousmyllyt sisältävät mantralieriöitä. Ghoom, Intia. Kuva: Pilvi Vainonen.
Lapset käyttävät suurikokoista rukousmyllyä karusellina tiibetinbuddhalaisen temppelin eteisessä. Rukousmyllyt sisältävät mantralieriöitä. Ghoom, Intia. Kuva: Pilvi Vainonen.