Uskontojen maailmaSANASTO | INTIAN USKONNOT

ahimsā
Väkivallattomuus, elollisen vahingoittamisesta pidättäytyminen.

Amitābha
Meditaatiobuddha, ’ääretön kirkkaus’, erityisesti Itä-Aasiassa tärkeän Puhtaan Maan suuntauksen tärkein jumaluus (Amida Butsu, Āmítuófó).

Avalokiteśvara
Meditaatiobodhisattva, myötätunnon ilmentymä, Tiibetin suojelija.

bhakti
Uskonnollinen uudistusliike Intiassa 1000-luvun jälkipuoliskolta eteenpäin, hindulaisuuden palvonnallinen suuntaus, korostaa rakastavaa jumalalle antautumista.

bodhisattva
’Valaistumisolento’, toteuttaa myötätuntoista pyrkimystä auttaa kaikki kärsivät olennot jälleensyntymien kiertokulusta vapautumiseen, ennen kuin itse siirtyy buddhan olomuotoon.

Brahmā
Hindulaisuuden luojajumala.

brahmaani
Intian perinteiseen pappissäätyyn, brahmaaneihin, kuuluva henkilö. Brahmaanit ovat kastijärjestelmän korkea-arvoisimmaksi luokiteltu ryhmä.

brahmanismi
Veda-uskonnon jälkimmäinen vaihe, jolle oli ominaista pitkälle viety ja kaavamainen rituaalien suorittaminen.

cakra
’Pyörä’, viittaa mm. yhtenä Višnu-jumalan tunnuksena olevaan kiekkoon.

deva
’Jumala’ sanskritin kielellä, feminiininen muoto on devī.

dharma
Tarkoittaa mm. hyvettä, lakia, oppia ja oikeudenmukaisuutta. Keskeinen käsite hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa, jainalaisuudessa sekä sikhiläisyydessä.

Durgā
Yksi tärkeimmistä hindujumalattarista, Jumalattaren (Devī) manifestaatio, sotii pahaa vastaan.

hīnayāna
Toinen buddhalaisuuden varhaisista pääsuuntauksista, korosti tiukkaa munkkikuria ja valaistumisen tavoittelua.

Indus-kulttuuri
Nykyisen Pohjois-Intian ja Pakistanissa sijainneen Indusjoen laakson alueella noin 2600–1800 eaa. vallinnut kulttuuri, Mesopotamian lailla yksi varhaisimmista urbaaneista sivilisaatioista.

jalo kahdeksanosainen tie
Buddhan opettama tie kohti jälleensyntymien kiertokulusta vapautumista ja kärsimyksen loppumista (nirvāna). Sisältää moraaliohjeita ja käytännön harjoituksia.

Kālī
Hindujumalatar, Durgān raivoisa muoto.

karma
Ajatus syyn ja seurauksen suhteesta: jokaisen elävän olennon nykyinen olotila on seurausta menneisyydessä tehdyistä teoista, karma on näiden tekojen jatkuvasti muuttuva kertymä.

Krišna
Suosittu hindujumaluus, Višnun kahdeksas inkarnaatio (avatāra).

mahāyāna
Buddhalaisuuden toinen pääsuuntaus, korostaa bodhisattvojen myötätuntoista pyrkimystä auttaa kaikki kärsivät olennot vapautumiseen.

Maurya-valtio
Laajimmillaan lähes koko Etelä-Aasiaa hallinnut valtio, jonka valtakausi kesti 322–185 eaa. Yksi aikansa laajimmista valtakunnista maailmassa.

meditaatio
Mielen ja tietoisuuden harjoittaminen, ”mietiskely”.

mogulit
Islamilainen mogulidynastia, hallitsi laajimmillaan suurinta osaa Intiasta sekä osia Persiasta ja Afganistanista. Valtakausi kesti 1526–1707 jaa., jolloin islamin asema Etelä-Aasiassa vakiintui.

OM
Pyhä tavu, merkitsee mm. myöntymistä jumalan tahtoon ja maailmankaikkeuden alkuääntä.

Śākyamuni
’Śākya-heimon viisas’, Buddhasta valaistumisen jälkeen käytetty arvonimi.

samsāra
Oppi jälleensyntymien kiertokulusta.

Šiva
Yksi tärkeimmistä hindujumalista, luoja- ja tuhoajajumaluus.  Šivaa palvotaan usein maskuliinista energiaa symboloivan fallosveistoksen muodossa (linga), joka seisoo naiseutta symboloivan alustan päällä (yoni).

tantra
Termillä viitataan useimmiten esoteerisiin, ulkopuolisilta salattuihin rituaaleihin, joihin mestari johdattaa oppilaan. Tarkoittaa hindulaisuudessa myös pääjumalien Šivan, Višnun ja Jumalattaren palvontaa kuvaavia oppeja ja niiden käsikirjoja.

theravāda
Hīnayānan säilynyt suuntaus, jota harjoitetaan Sri Lankassa ja Kaakkois-Aasiassa.

vajrayāna
Myös tantrayāna, mantrayāna. Mahāyāna-buddhalaisuuteen kuuluva suuntaus, johon sekoittui hindulaisia salaoppeja. Syntyi 200-luvulla jaa. ja levisi mm. Kiinaan ja myöhemmin Tiibetiin.

Veda
Sanskritin sana ”veda”, ’tieto’. Viittaa sekä Etelä-Aasian vanhimpaan kirjallisuuteen että näiden teosten kuvaamaan uskontoon, joka oli valta-asemassa Pohjois-Intiassa n. 1400–500 eaa.

Višnu
Yksi hindulaisuuden pääjumalista, elämää ylläpitävä jumaluus. Ilmestyy mytologian mukaan maan päälle 10 eri inkarnaatiossa.
Tiibetinbuddhalaisen luostarin noviiseja. Takana näkyvä rakennus on pyhäinjäännösmonumentti, stupa. Kalimpong, Intia. Kuva: Pilvi Vainonen.
Tiibetinbuddhalaisen luostarin noviiseja. Takana näkyvä rakennus on pyhäinjäännösmonumentti, stüpa. Kalimpong, Intia. Kuva: Pilvi Vainonen.