Uskontojen maailmasanasto | islam

Aadam
Raamatun ja Koraanin mukaan ensimmäinen ihminen, ihmisten kantaisä, islamin ensimmäinen profeetta.

Alí
Alí ibn Abí Tálib (n. 600–661), profeetta Muhammadin serkku ja vävy. Islamin shiialaisen suuntauksen hengellinen johtaja ja ensimmäinen imaami.

arkán
Viisi 'pilaria' eli islamin viisi opinkappaletta: uskontunnustus (shaháda), rukoilu (salát), paasto (saum), almuveron maksaminen (zakát) ja pyhiinvaellus (hajj).

dervissi
Islamin mystiseen suuntaukseen, suufilaisuuteen, kuuluva munkki.

Fátima
Profeetta Muhammadin tytär ja hänen serkkunsa Alín vaimo.

jihád
Viittaa sekä sisäiseen kilvoitteluun että ulkoiseen kamppailuun.

halál
Sallittua tarkoittava käsite, yhdistetään usein islamilaisessa laissa määriteltyyn oikeaoppiseen ruokaan.

imaami
Voi viitata sekä shiialaisuuden uskonoppineeseen uskonnolliseen johtajaan, jota pidetään Jumalan valitsemana ja joita on vain yksi kerrallaan, että moskeijoissa toimivaan rukouksen johtajaan ja uskonnollisten toimitusten suorittajaan.

Jumalan 99 kauneinta nimeä
Perimätiedon mukaan Jumalalla on 99 kaunista nimeä, ja ne luetteleva henkilö pääsee Paratiisiin. Esimerkkejä Jumalan nimistä tai ominaisuuksista ovat mm. Armelias, Oikeudenmukainen ja Lempeä.

Kaaba
Islamin pyhin paikka, Mekan suuren moskeijan sisällä sijaitseva Kaaban temppeli, jonka mustan kiven uskotaan olevan jäänne kantaisä Abrahamin perustamasta pyhäköstä.

Medina
Saudi-Arabiassa sijaitseva islamin toiseksi pyhin kaupunki, jonne profeetta Muhammad siirtyi Mekasta vuonna 622 jaa. Islamilainen ajanlasku alkaa tästä tapahtumasta.

sharí’a
Islamilainen laki, perustuu sekä Koraaniin että profeetta Muhammadin esimerkkiin (sunna). Islamilaiseen lakiin liittyy laaja lainoppineiden tuottama kirjallisuus, jossa esitetään tulkintoja sharí’asta.

shiialaisuus
Toinen islamin pääsuuntauksista, Iranin valtauskonto. Seuraa Koraanin lisäksi profeetta Muhammadista ja Alísta alkaneen imaamisuvun opetuksia.

sunnalaisuus
Islamin toinen pääsuuntaus, johon kuuluu n. 90 % muslimeista. Perimätiedossa kuvattu profeetta Muhammadin esimerkki (sunna) eli hänen elämäntapansa ja sanomisensa ovat Koraanin lisäksi suuntauksen ohjenuorana.
Mihráb-syvennys osoittaa rukoussuunnan kohti Mekkaa. Suomen Islam-seurakunnan rukoushuone, Helsinki. Kuva: Pilvi Vainonen.
Mihráb-syvennys osoittaa rukoussuunnan kohti Mekkaa. Suomen Islam-seurakunnan rukoushuone, Helsinki. Kuva: Pilvi Vainonen.