Uskontojen maailmasanasto | uususkonnot, synkretismi

druidit
Jo ennen ajanlaskun alkua Britteinsaarilla ja Galliassa vaikuttaneita oppineita tietäjiä, parantajia ja uskonnollisia johtajia. Mm. panteististä luontokäsitystä painottava uuspakanallinen druidiliike alkoi 1960-luvulla.

Hare Krishna
Intialaisen bhakti-runoilija Caitanyan (1485–1533) perustamaan lahkoon pohjautuva kansainvälinen liike. Kultissa on keskeistä hindujumala Krišnaa ylistävien laulujen laulaminen ja mantrojen toistaminen.

María Lionza
Venezuelalainen rakkauden, rauhan, luonnon ja harmonian jumalatar, jonka kulttiin on yhdistynyt sekä afrikkalaisperäisiä, paikallisia että katolisia piirteitä.

New Age
’Uusi aikakausi’, uskonnollishenkinen länsimainen suuntaus. Korostaa yksilön henkistä kehitystä ja yhdistelee piirteitä mm. rajatiedosta ja idän uskonnoista.

skientologia
Yhdysvaltalaisen tieteiskirjailijan L. R. Hubbardin 1950-luvun alussa perustama kirkko, jonka ”itsekehitysopin” tavoitteisiin kuuluu mm. hengen vapauttaminen korkeampaan tilaan ajan ja materian kahleista.

Sōka Gakkai
Buddhalainen kansainvälinen maallikkojärjestö, perustettiin Japanissa 1930. Oppi pohjautuu Lootus-sūtraan ja japanilaisen munkki Nichirenin (1222–1282) opetuksiin.

suomenusko
Esikristilliseen itämerensuomalaiseen mytologiaan pohjaava uuspakanallinen maailmankatsomus. Korostaa kansanperinteen arvoa ja ihmisen ja luonnon sopusointua.

wicca
Isossa-Britanniassa 1940–1960-luvulla perustettu uuspakanallinen kultti, ”noituus” tai ”uusnoituus”. Luonnolla ja taivaankappaleilla on suuri merkitys, päiväntasaukset ja -seisaukset ovat tärkeitä juhlapyhiä.
Kamppi, Helsinki, Suomi. Kuva: Pilvi Vainonen.
Kamppi, Helsinki, Suomi. Kuva: Pilvi Vainonen.